Det är Montessorilärarens uppgift att ge barnen nycklar till omvärlden, inspirera dem att själv söka kunskap och att bearbeta den.

Genom att observera barnen kan Montessoriläraren ge den stimulans, som svarar mot varje barns mognad och intresse.

En Montessorilärare har kunskap om Montessorimaterialet och vet hur och när det skal presenteras för att barnet ska få en utmaning som leder utvecklingen framåt. När läraren har visat materialet för barnet får det arbeta självständigt och ostört i sin egen takt. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

Det är lärarens roll att förbereda och sköta en intressant miljö och att förmedla en kärleksfull och trygg stämning. Lärarna observerar barnen och vägleder dem när det behövs. Tystlåtna, passiva barn uppmuntras och överaktiva barn behöver lugnas ner.

Pedagogerna strävar efter att barnen ska lära sig koncentrera sig och att de ska plocka undan efter sig innan de börjar på en ny sysselsättning. Det är också viktigt att atmosfären är präglad av lugn och ro och att barnen känner arbetsglädje.