Materialet har sin bestämda plats i rummet. Det är tilltalande i färg och form och det är ofta självrättande. Det är inte materialet som betyder mest inom Montessoripedagogiken, men det är ett viktigt hjälpmedel. Barnens lek med det pedagogiska materialet kallas för arbete, eftersom den är så viktig och värdefull – den hjälper barnen att utveckla sin personlighet.

När barnet arbetar med materialet på golvet använder de ofta en arbetsmatta för att avgränsa arbetsytan. Detta hjälper också de andra barnen att respektera kamratens arbete, man trampar aldrig på en arbetsmatta. Likadant används en arbetsduk när de arbetar med materialet på bordet.

Montessorimaterialet är oftast självrättande vilket gör att barnen själv kan upptäcka sina misstag och rätta till dem. Därmed stimuleras de till att fortsätta tills de känner sig nöjda med sig själva.

Allt material har sin bestämda plats och när barnet har arbetat med det ska det återställas på samma sätt som tidigare. Undan plockning och iordningställande av det använda materialet är lika viktigt, som själva arbetet.

Montessoripedagogiken bygger på barnens naturliga lust och nyfikenhet inför att lära sig olika saker. Varje barn behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara av på egen hand.

Vi förbereder en Montessorimiljö som är anpassad efter barnens storlek och strukturerad i olika ämnes- och svårighetsgrad för att det underlättar för dem att finna rätt sysselsättning. Allt material ska vara i god ordning och inredningen ska vara tilltalade och göra barnen nyfikna och intresserade av att vilja utforska sin omgivning.

Barnen uppmuntras att arbeta/leka självständigt och att avsluta påbörjade arbeten. Genom att Montessorimaterialen endast finns i ett exempel av varje sort lär sig barnen att vänta på sin tur, eller komma överens om att samarbeta.

Digital utrustning

Vi använder olika former av digital utrustning som ett aktivt verktyg för barnens lärande. Beroende på barnets mognad och intresse introduceras de för läsplatta, digitalkamera och blue-bot. De får täna sig på att söka kunskap, arbeta med pedagogiska spel, filma, fotografera och prorammera.

Praktiska sysselsättningar
Barnen kan putsa skor, tvätta, stryka, laga mat och baka. Olika sorteringsövningar övar finmotoriken och koordinationen. Att lära sig artighet och hövlighet samt att lära sig ta hand om sin egen person t.ex. klä på sig själv, tvätta händerna och snyta sig är också något, som barnen får träna på. Barnen övar sig på att bli självständiga och på att kunna koncentrera sig. Även när de har passerat fyra år återkommer de ofta till de praktiska materialen, eftersom de trivs med att arbeta med sina händer.

Det sinnestränande materialet
Med detta material tränar barnen sina sinnen. De inspireras att sortera föremål efter storlek, form, färg, känsel, ljus, temperatur och vikt. Gradering sker exempelvis från det ljusa till det mörka och från liten till stor.

Materialet hjälper barnet att kategorisera sina sinnesintryck på ett organiserat och vetenskapligt sätt.

Språkmaterialet
Detta material hjälper barnen att träna upp sina färdigheter i skrivning och läsning. Exempel på detta material är sandpappersbokstäverna. Samtidigt som barnet ljudar bokstaven och ögat registreras dess form underlättas inlärningen av att barnet känner på bokstavens form

Matematikmaterial
Barnen får en sensorisk upplevelse av matematiska abstraktioner, vilket förbereder barnet för framtida matematiska uppgifter. Exempelvis arbetar barnen med kvantiteter från 1 till 10 i olika dimensioner. Pärlmaterial ger barnet konkreta upplevelser av matematiska tal.

Botanik och biologi
Materialet hjälper barnet att klassificera och öva upp sin iakttagelseförmåga. Det finns t.ex. olika material, som inspirerar barnet att förstå hur blomman, insekten, fjärilen och människan är uppbyggda. Mycket material hittar vi i naturen och en del tar vi med oss till förskolan för ytterligare undersökning.

Geografi
Här får barnen arbeta med bl.a. kartpussel från olika världsdelar, färgläggning av Europas flaggor och med övningar med bilder på  djur från olika världsdelar. Materialen berikar barnens uppfattning om den värld de lever i.

Historia
Genom olika material, t.ex. via tidslinjer försöker vi visa för barnen vad tid innebär. Den förhistoriska tidslinjen ger barnen kunskap om hur livet på jorden utvecklades.

Skapande sysselsättningar
När barnen får möjlighet att måla, snickra, sy och att väva gör det att deras kreativitet stimuleras och utvecklas.

Småbarnsmaterial
De yngsta barnen möts av en väl förberedd miljö med pedagogiska leksaker t.ex. pussel och lego som hjälper dem träna finmotorik, färg och form. Småbarnspedagogerna iordningställer serier på bilder av olika föremål som finns samlade i små korgar t.ex. djur, frukter och kläder. Dessa bilder används för att träna uttal, igenkänning, m m. Det finns också olika enkla sorteringsövningar för att lära barnen att koncentrera sig och att kontrollera sina rörelser.

Grovmotoriska övningar är speciellt betydelsefulla för de yngsta barnen. De behöver få bära saker, klättra, krypa och åla. Mestadels får de tillfälle till detta när de leker utomhus i trädgården, men även inomhus kan de t.ex. träna sig på att gå i vår lilla minitrappa.

Dessutom har vi dagligen små rytmiksamlingar när barnen hoppar och dansar. Andra aktiviteter som brukar vara populära är att leka med lera, köra med bilar, leka med duplo och att lyssna på en saga i mysvrån.