Montessoriförskolan Nallen

Nallens personal

Montessoriförskolan Nallen drivs av i privat regi av Montessorilärarna Lena Aurell, Anette Jonasson och Marita Nordhav. Föreståndarskapet delas lika oss emellan. Samtliga delägare arbetar också i barngrupperna.

Montessorilärare Sofia Lundberg

Småbarnsmontessoripedagog Joakim Petersson

Barnskötare Linda Nilsson & Veronica Rodriguez

Matlagningsansvarig/Assistent Maria Modigh

© Montessoriförskolan Nallen 2007, web-ansvarig: webmaster@nallen.net