Montessoriförskolan Nallen

Montessoripedagogik i korthet

  • "Hjälp mig att hjälpa mig själv" är ett uttryck som Maria Montessori grundade. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.
  • Frihet under ansvar. Barnen får leka/arbeta fritt så länge de inte stör någon annan.
  • Barnen lär sig visa hänsyn och att fungera i en grupp.
  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Uppmuntran till självständighet
  • En förberedd, intressant miljö
  • Läraren handleder och inspirerar
  • Glädje
  • Gemenskap

Montessoriförskolan Nallen 2007, web-ansvarig: webmaster@nallen.net