Montessoriförskolan Nallen

Länkar

www.montessoriforbundet.a.se

Information från svenska Montessoriförbundet.

www.kungs.skola.engelholm.se

Information om Kungsgårdsskolan och Ängelholms Montessoriskola.

www.engelholm.se

Information om Ängelholms Kommun

http://www.cgsskulptur.se/

Charlotte G. Sandbergs hemsida

Litteraturlista

  • Lesley Britton: Lära genom lek.
  • Lena Hansson: Montessori och barns arbete.
  • Nina Hedlund: Följ barnet.
  • Maria Montessori: Barnasinnet.
  • Maria Montessori: Barndomens gåta.
  • Mario M Montessori Jr: Från barn till vuxen.
  • Paula Polk Lillard: Montessoripedagogiken i vår tid.
  • Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds: Montessoripedagogiken i förskola och skola.

Montessoriförskolan Nallen 2007, web-ansvarig: webmaster@nallen.net