Montessoriförskolan Nallen

Klagomål/Förbättringshantering

Hjälp oss att bli bättre! Syftet med klagomålshantering är att vi ska få information om det är något som inte fungerar som det ska. Vi får då ett underlag så att vi kan åtgärda brister och förbättra verksamheten.


Steg 1. Samtal mellan föräldrar och berörd personal. I de allra flesta fall går missuppfattningar eller misstag att redas ut vid den första muntliga kontakten.

Steg 2. Om föräldern, efter kontakt med personal, fortfarande har klagomål tag då kontakt med någon av förskolecheferna, som är ntillgänglig, Lena Aurell, Anette Jonasson eller Marita Nordhav. Var vänlig ring på vår tel.tid kl.13 - 14 eller skriv ned dina åsikter på blanketten för klagomålshantering, som finns på hemsidan. Blanketten kan lämnas till förskolan eller skickas via mail. Om problemet inte kan lösas per telefon eller mail bestämmer vi tid för samtal.

Steg 3. Om förälder och förskolecheferna efter omfattande diskussioner fortfarande har svårt att komma fram till en lösning bestämmer vi tillsammans hur vi ska gå vidare. T.ex. så kan företrädare för Barn och utbildningsförvaltningen i Ängelholms kommun kontaktas för att försöka medla mellan parterna.

Montessoriförskolan Nallen 2007, web-ansvarig: webmaster@nallen.net