Montessoriförskolan Nallen

Köanmälan

Montessoriförskolan Nallen har eget kösystem. I barngruppen strävar vi efter en så jämn ålders- och könsfördelning som möjligt och vi har syskonförtur i mån av plats.

Vi tillämpar maxtaxa.

Varmt välkommen att anmäla Ert barn till vår verksamhet. Fyll i köanmälan nedan eller ring oss för anmälan/information på telefon Nr 0431-17700 (telefontid 13.00-14.00). Det är viktigt att Ni ställer Ert barn i kö, så fort som möjligt, om Ni är intresserad av en plats hos oss.

När vi har en ledig förskoleplats erbjuder Vi Er att först komma och besöka oss. Ni får titta på våra lokaler, hälsa på personalen och därefter får Ni ta ställning till om Nallen är det bästa alternativet för Ert barn.

Accepterar Ni platsen kommer Ni dels att få skriftlig information om vår verksamhet, dels att inbjudas till ett infomöte här på Nallen. Ni har då möjligheter att ställa frågor och att bekanta Er med andra föräldrar vars barn också börjar hos oss.

Ert barn kommer också, innan inskolningen börjar, att bjudas in till ett saftkalas då de får träffa barn och vuxna här på Nallen.

Barn 

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Barn (1)
Barn (2)
Föräldrar 

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnr / Ortsnamn

Tel - Bostad

Arbetsplats / Studieplats

Arbets / Studietid

Tel - Arbetsplats / Studieplats

Förälder (1)
Förälder (2)
Önskad förskoleplats 

Önskad förskoleplats from (datum)

Önskade antal förskoletimmar per vecka

Övrigt 

Har barnet allvarlig sjukdom/handikapp eller allergi

Tidigare barnomsorg

Skriv in texten i rutan (anti-spam):
E-post (om Ni vill ha ett mail som bekräftar ansökan):

© Montessoriförskolan Nallen 2007, web-ansvarig: webmaster@nallen.net